Przed Wami odcinek spacerowy po obszarze chronionego krajobrazu Zawory. Nie znaliśmy wcześniej tych terenów zamykających od północy Góry Stołowe. Okazało się, że niezwykle warto je poznać. Na swojej trasie napotkaliśmy sporo atrakcji: gniazdo na Dziobie, Głazy Krasnoludków, Czarcią Maczugę, Jaskinie Kochanowskie, stół sędziowski i Skały Czartowskie.


Trasa: https://en.mapy.cz/s/cepohasofe