Wyprawa w Góry Kamienne i Góry Suche, które okazały się – zgodnie z przewidywaniami – dość wymagające i wyczerpujące. Taka wyprawa chodziła za mną już ze dwa miesiące, więc w końcu zebrałem się w sobie i akurat trafiłem na ostatki pięknej zimy.

Traska: https://en.mapy.cz/s/gemegotopu.

Soundtrack: 1) Dan Henig – Wood; 2) The 126ers – Who can say.