Tag Wielka Desztna

Czeskie Góry Orlickie

Pierwszy raz pojechaliśmy w czeskie Góry Orlickie, idealnie wstrzelając się w okienko bez deszczu. Na szczęście ostatnie ulewy nie zbiegły się z czeskimi alertami o powodziach opadowych. A same Orlickie? O, ironio, jak wspaniale wyasfaltowane góry! 😉 W ramach rekompensaty… Continue Reading →

© 2024 LabTrekking — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑